Teenused mida pakume

01Peatöövõtt
Ehitustööde korraldamine.

  • Korterelamud
  • Eramud
  • Tööstushooned
  • Kaubandus- ja büroohooned
  • Ehitismälestiste, tööstusmälestiste, ajaloomälestiste (hooned) ja UNESCO maailmapärandi nimekirja objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine. 
02Projekteerimine
Arhitektuuriliste, konstruktiivsete projektide ning seletuskirjade koostamine uutele ja rekonstrueeritavatele hoonetele.

  • Eskiisprojektid
  • Eelprojektid
  • Põhiprojektid
  • Tööprojektid
03Renoveerimine
Elu- ja mitteeluhoonete komplektne või osaline rekonstrueerimine ja renoveerimine, sh. muinsuskaitse all olevatele hoonetele. 
04Projektijuhtimine
Ehitustööde projektijuhitmine

Ehituseelse, ehituseaegse ning ehitusejärgse dokumentatsiooni koostamine ja ehitustegevuse korraldamine projektijuhtimismeetodil.
05Konsultatsioon
KredExi tehniline konsultant.
Ehituseelne, ehitusaegne ja olemasolevate ehitistest tulenevate küsimuste lahendamine.
Kasutuslubade taotlemine.
Kinnisvara ostueelne kontroll.
06Omanikujärelvalve
Ehituse auditid,
Ehitusprojekti ekspertiis,
Ehituslikud ekspertiisid,
Muinsuskaitseline järelevalve.
Omanikujärelevalve