Pühendunud ehitamisele

Nostra OÜ keskendub peatöövõtu korras rekonstrueerimistöödele, muinsuskaitse alal olevate objektide rekonstrueerimisele, eramute ning elu- ja büroohoonete ehitusele.

Loome ja kasutame uuenduslikke lahendusi koostöös ehitajate ja projekteerijatega ning meie meeskond teab, et ehitame inimestele kodusid, kus elatakse mitmeid põlvkondi!

Meiepuhul on märksõnadeks kogemus, põhjalik eeltöö ja inimlik suhtlus, mis välistab hilisemaid ootamatused mõlemale osapoolele. Oleme piisavalt kogenud omaala eksperdid, mistõttu julgeme vastu võtta ka kõige keerukamad väljakutsed!

Meie meeskonnas töötavad ehitusliku haridusega ehitusmehed,  projekti- ja objektijuhid, kes omavad aastatepikkuseid kogemusi ja panustavad hea maine väärtust ettevõttele, koostööpartneritele ja klientidele.


Nostra uudsus ja erilisus

Pakume igale projektile vastavalt omandatud kogemustele uuenduslikke lahendusi ka juhul, kui projekt on juba koostatud, teostades vajalikud muudatused ehitustööde ajal koos projekteerimismeeskonnaga. Oleme tellijatele abiks enne ja pärast ehitustöid ning aitame korraldada hoonele vajalikud hooldused pikema garantii säilimiseks.

Ettevõtte eeliseks on erinevate tööetappide teostamisel kasutatavad täislahendused, kus kasutatakse Tellijaga koostöös parima lahendusena väljavalitud ühe tootja materjale, kuna need sobivad lõpptulemusena omavahel kõige paremini kokku ning üksnes sellisel viisil saab garanteerida parima võimaliku tulemuse. Tänu täislahendusetele saame pakkuda kvaliteetset tööd ja hoonete pikaajalist säilivust sellisena, nagu oleme selle ehitanud. Aastate jooksul oleme teostanud erineva suurusega ehitusprojekte, nagu näiteks mitmete korterelamute terviklik rekonstrueerimine, muinsuskaitse alal oleva objekti restaureerimine, kaubandus- ja büroohoonete ehitamine, eramute ehitus, uusehitistena kortermaja ehitus.
Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada energiatõhusust, pikendada hoone eluiga, tõsta kinnisvara väärtust ning tuua kaasa paranenud sisekliima ja seeläbi inimese heaolu ja tervise!

Missioon

Meie missiooniks on ehitada, renoveerida ning rekonstrueerida hooneid ning kodusid tavapäratu hoole ja kirega, sest üksnes nii saab tagada kvaliteedi püsimise aastakümneteks.

Visioon

Meie visiooniks on olla suunanäitaja ehitussektoris, olles eeskujuks teistele ehitusettevõtetele uuenduslike töömeetodite ning kvaliteetse tulemuse osas.